در حقیقت سپتیک تانک همانطور که ار نام آن پیداست مخزن یا تانک یا منبعی است که بواسطه طراحی خاص، فاضلاب جامد را درون خود نگه داشته، از طریق فعالیت باکتری های بی هوازی تبدیل به مایع (پساب) و گاز متان نموده و تحویل چاه جذبی و نه رودخانه و نه آبیاری فضای سبز می نماید .

” نکته مهم 1 : آب خروجی از انواع سپتیک تانک آماده تحت عنوان سپتیک تانک فاضلاب اعم از سپتیک تانک پلی اتیلن ، سپتیک تانک فایبرگلاس ، سپتیک تانک بتنی پیش ساخته و حتی سپتیک تانک بتنی درجا و … صرفا می بایست به چاه فاضلاب (چاه جذبی) هدایت گردد . ”

” نکته مهم 2 : سپتیک تانک فاضلاب در واقع سطل آشغالی است که از پراکنده شدن آشغال های درشت – فاضلاب جامد – در طبیعت جلوگیری می کند. همانطور که سطل آشغال از پراکندگی آشغال های روزانه در محیط اطراف مجتمع ها جلوگیری میکند سپتیک تانک نیز پساب خروجی از آشپزخانه، توالت ها، حمام و … را تا 50% تصفیه می نماید. نتیجتا آب خروجی از سپتیک تانک فاضلاب اعم از سپتیک پلی اتیلنی و یا سپتیک فایبرگلاس و یا سپتیک بتنی آماده فاقد چربی و جامدات بوده و سوراخ و منافذ چاه فاضلاب را کور نمی نماید . ”

سپتیک تانک : از آنجا که ورود مستقیم فاضلاب خروجی از ادارات، مجتمع های مسکونی و پاساژها یا کارخانجات به آب دریا و رودخانه ها و یا رها ساختن آنها در زمین موجب آلودگی شدید آبهای سطحی و زیرزمینی می گردد لذا حداقل باید فاضلاب را ابتدا بطریقی تصفیه مقدماتی نمود و پس از آن در دریا یا زمینها رها ساخت. که البته بهترین مکان جهت دفع پساب خروجی از سپتیک فاضلاب چاه جذبی می باشد . سپتیک تانک

در ضمن فعلاً در تمام شهرها و یا در تمام نقاط شهر شبکه فاضلاب “اگوی شهری و روستایی” وجود ندارد تا پس از انتقال به تصفیه خانه فاضلاب را تصفیه نمود و از آلودگی محیط زیست جلوگیری کرد. لذا استفاده از سپتیک فاضلاب “مخزن سپتیک فاضلاب” برای حفظ محیط زیست ضروری می باشد.

Other Links


suse_opensuse_guides.txt · Last modified: 2019/07/12 11:32 by ba_exam_result
Contact Us Sister Sites Privacy Policy Terms of Use
Copyright © 2006-2013 Linwik.com and other authors